Directeur Waterstof Nederland

open Utrecht of Den Haag Gepubliceerd op: 20-10-2022
open

Utrecht of Den Haag
Gepubliceerd op: 20-10-2022

In het kort

Academisch werk- en denkniveau
Sterke affiniteit met waterstof en de energietransitie
Ervaring met het samenstellen, ontwikkelen en sturen van een team
Sluitingsdatum vacature: 6 november 2022

Directeur Waterstof Nederland

POSITIE

Per 1 januari 2023 wordt een Directeur gezocht die de nieuwe branchevereniging en het daarbinnen functionerende bureau gaat leiden. De Directeur stuurt het bureau van Waterstof Nederland aan, bestaande uit een beoogd team van aanvankelijk 4 (2023) en uiteindelijk (vanaf 2024) 6-8 FTE. Binnen dit team zullen beleidsmedewerkers, ondersteunende staf en medewerkers public affairs & communicatie werkzaam zijn. De Directeur rapporteert over het functioneren van de organisatie aan Het Bestuur en aan de leden en opereert in lijn met de door Het Bestuur en ALV vastgestelde kaders. De Directeur stuurt zowel inhoudelijk als organisatorisch aan.

De Directeur ontwikkelt een planning & control-cyclus met jaarplannen met duidelijke prioriteiten en doelen en formuleert en draagt de visie, strategie en doelstellingen van Waterstof Nederland actief uit. De Directeur is (samen met de voorzitter) het gezicht van Waterstof Nederland bij externe stakeholders. Tevens verantwoordelijk voor de voorbereiding, de uitvoering én bewaking van het jaar/beleidsplan, inclusief de financiële en inhoudelijke rapportages.

De Directeur anticipeert en agendeert ontwikkelingen en stimuleert synergie tussen beleidsonderwerpen, eigen beleidsmedewerkers en de leden om tot integrale oplossingen en voorstellen te komen. Hij /zij legt verbindingen tussen de leden, grote (inter-)nationale organisaties, en diverse beleidsprogramma’s. Creëert bij stakeholders draagvlak voor lobby/afspraken met de ministeries en andere overheden. Waar mogelijk wordt samengewerkt met sleutelpersonen uit verschillende netwerken, inclusief NGO’s. Daarnaast worden er lessen getrokken uit praktijkervaringen en wordt kennis  breed gedeeld, waardoor maatschappelijke opgaven effectiever worden aangepakt.

PERSOONLIJK PROFIEL

De ideale kandidaat is een energieke en empathische verbinder met een brede maatschappelijke belangstelling, die de politiek volgt, de lijnen uitzet en betrokken is bij de energietransitie. Levert een bijdrage aan een schonere wereld, is breed geïnteresseerd en heeft een goed ontwikkeld gevoel voor complexe bestuurlijke processen. Is laagdrempelig, benaderbaar, positief beïnvloedend en draagt verantwoordelijkheid. Gewend om zijn/haar netwerk in te zetten, kennis te delen, ontmoetingen te laten plaatsvinden. Is ook iemand die graag in het openbaar spreekt over waterstof (congres/symposium/talkshow etc). 

Opleiding en ervaring

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Leidinggevende ervaring
 • Ervaring met het samenstellen, ontwikkelen en sturen van een team 
 • Sterke affiniteit met waterstof en de energietransitie
 • Extern gerichte netwerker met ruime ervaring in het adviseren van topfunctionarissen en bestuurders én de belangenbehartiging van de leden
 • Op de hoogte zijn van de Nederlandse energiepolitiek
 • Samenwerking met verschillende soorten stakeholders 
 • Relevant netwerk 
 • Hoge affiniteit met de belangen en business van de sector

Competenties 

 • Ondernemend van aard
 • Drive voor verduurzaming 
 • Netwerker 
 • Resultaatgericht in samenwerkingen en kan diplomatiek ingrijpen.
 • Heeft gevoel voor complexe (bestuurlijke) processen.
 • Draagt de boodschap uit en kan overtuigen
 • Strategisch inzicht; nieuwe informatie snel bevatten en benutten
 • Kunnen combineren van theorie met een praktijk
 • Onafhankelijk, authentiek en geloofwaardig
 • Benaderbaar, empathisch, ‘gunfactor’, verbindend
 • Energiek, initiatiefrijk en positief ingesteld
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden 
 • Vloeiend in Engels

Arbeidsvoorwaarden

Het aanbod

De positie is aantrekkelijk vanwege de start-up fase van de nieuwe Branche- vereniging.  Er moet veel gebeuren en er is veel ruimte om in samenwerking met de founding partners je te kunnen ontwikkelen tot boegbeeld voor Waterstof Nederland. Last but not least staat er de goede marktconforme beloning tegenover plus secundaire arbeidsvoorwaarden.  De mogelijkheid tot een aanstelling van 0,8 fte behoort tot de mogelijkheden.

Locatie

Nog nader te bepalen (Utrecht/Den Haag)

ORGANISATIE

Waterstof speelt een onmisbare rol in de transitie naar een CO₂-neutrale maatschappij. Nederland is de op één na grootste producent van waterstof in Europa. Met het Nederlandse bedrijfsleven, de bestaande infrastructuur en expertise beschikken we over een uitstekende uitgangspositie om een leidende rol te vervullen in de transitie naar op groene waterstof gebaseerde waardeketen. Het grotere, wijdere belang van waterstof - door de hele keten - voor het macro-economisch perspectief van Nederland staat voorop. Bij deze leidende positie en ambitieuze doelstellingen past een vooruitstrevende nieuwe branchevereniging die als betrouwbare gesprekspartner het voortouw neemt richting overheid, private partners en maatschappij. Daarom heeft een consortium van bedrijven (in willekeurige volgorde: HyCC, Shell, Air Products, Air Liquide, bp, Yara, Engie, Vattenfall, Eneco, RWE, Ørsted en Tata Steel Europe) het initiatief genomen tot het oprichten van één krachtige branchevereniging voor de Nederlandse waterstofsector, onder de werktitel “Waterstof Nederland”. 

Waterstof Nederland wordt namens de sector dé gesprekspartner van ministeries en andere organisaties over waterstof in al haar facetten. Deze nieuwe vereniging gaat zich vooral richten op lobby en beïnvloeding van beleid, kennisuitwisseling en kansenbenutting, kennisinfrastructuur voor het waterstofecosysteem, aansluiting bij het Europese belangenbehartigende speelveld en het maken van afspraken via convenanten) over (bijvoorbeeld) veiligheid in diverse sectoren. De leden van de vereniging Waterstof Nederland zullen, via specifieke inhoudelijke onderwerpen in op te richten Werkgroepen, actief betrokken worden bij het ontwikkelen van standpunten. 

Deel vacature

Print vacature

Contactpersoon Lyncwise Executive Search & Interim

Joost Ouwerkerk

Executive search specialist in Industrie & Handel

+31 6 290 038 95
joost.ouwerkerk@lyncwise.nl
LinkedIn

Annelien Jorendse

Executive search specialist in Media, Retail & Energy

+31 6 557 803 43
annelien.jordense@lyncwise.nl
LinkedIn

Onze klanten