Manager Data & Content

open Gepubliceerd op: 07-09-2021
open


Gepubliceerd op: 07-09-2021

In het kort

Afgeronde wo-opleiding
Kennis en vaardigheden opgedaan met het opzetten en coördineren van activiteiten en projecten
Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals bedrijfsfitness, gratis bibliotheeklidmaatschap en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Manager Data & Content

POSITIE

Binnen NBD Biblion ontstaat vanaf september van 2021 een positie voor een nieuwe Manager Data & Content. De Manager Data & Content geeft leiding aan twee teams (Data & Content) bestaande uit dataspecialisten, Content designers, Product Owners en Product Developers. 

Je bent in deze rol in ieder geval verantwoordelijk voor twee belangrijke strategische pijlers binnen NBD Biblion, namelijk de pijler digitale vaardigheden en het ontsluiten van kennis en informatie. Dit doe je door het ontwikkelen van nieuwe, en het uitbouwen van bestaande proposities binnen NBD Biblion. Daarnaast draag je binnen deze pijlers de verantwoordelijkheid voor het verzorgen van specifieke metadata, bibliografische en rijkere metadata, op basis waarvan collecties worden ontsloten en titels vindbaar worden. 

Samen met je team ontwikkel je een goed gevuld producten- en dienstenportfolio op basis van verzamelde klantinzichten.  Je maakt nieuwe ‘slimme’ producten, diensten en toepassingen. Deze worden na het doen van klant- en marktonderzoek in de markt gezet. Deze producten weten de verwachtingen van klanten (bibliotheken en mediatheken) te overtreffen. 

Bestaande producten worden doorontwikkeld, dit zijn bijvoorbeeld databanken voor scholen, een serious gaming platform en Skills Dojo (een platform waarbij leerlingen van het primair onderwijs 21eeuwse vaardigheden aanleren). Je werkt nauw samen met de manager van het A.I. technologiebedrijf Bookarang dat onderdeel uitmaakt van NBD Biblion en dat nieuwe toepassingen voor data in de bibliotheken ontwikkelt zoals aanbevelingen voor boeken. 

Maar er is behoefte aan meer! Jouw kennis van IT is hoog, want alle nieuwe proposities hebben een digitale component. Je wordt afgerekend op de omzet en het resultaat van deze nieuwe producten en diensten in de markt. Verder ben je vanzelfsprekend verantwoordelijk voor het vormgeven van de commerciële  strategie van jouw afdeling, het opstellen en beheren van je begroting, prognoses en (project)rapportages en het realiseren van de begrote omzet van de gehele afdeling.  Je hebt ervaring met het opstellen en beoordelen van meerjaren begrotingen en investeringsplannen.

Je bent in deze rol lid van het MT en rapporteert direct aan de CEO. 

Resultaatgebieden en kernactiviteiten 

Ontwikkeling en beheer van producten & diensten

 • Eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling en beheer van bestaande en nieuwe (Digitale) producten & diensten
 • Eindverantwoordelijk voor de productie van boek- en metadata op basis waarvan collecties worden ontsloten en titels vindbaar worden
 • Formuleert beleid en visie en creëert draagvlak op het vakgebied
 • Verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van de afdelingsdoelstellingen in samenwerking de andere teams binnen gestelde deadlines en budgetten
 • In staat een nieuw of reeds bestaand product of dienst vanaf de opstartfase tot en met de eindevaluatie intern professioneel te coördineren
 • In staat de collega’s die betrokken zijn bij projecten en activiteiten te stimuleren, te motiveren en te begeleiden
 • In staat zelfstandig met nieuwe of bestaande partners producten en diensten te ontwikkelen

Vernieuwing en innovatie

 • Heeft een signalerende, initiërende en stimulerende rol als het gaat om nieuwe ontwikkelingen die inhoud geven aan de producten en diensten; het scouten van nieuwe ideeën is een kracht!
 • Participeert in organisatie brede - en unit brede projecten & teams
 • Stelt zich op de hoogte landelijke en internationale branche ontwikkelingen en vertaalt dit naar kansen voor de organisatie
 • Heeft een zeer actieve rol in de omzetontwikkeling van nieuwe producten in binnen- en buitenland

Projectmanagement

 • Vertaalt doelen naar activiteiten, stelt prioriteiten en bepaalt de benodigde acties, tijd en middelen om de doelstellingen te bereiken
 • Adviseert de collega teamleden over de prioriteiten van projecten en activiteiten en het onderbrengen hiervan in jaarplanning;
 • Is op het vakgebied verantwoordelijk voor de jaar- / werkplannen en vastgelegde projecten, projectplanning, -uitvoering, –evaluatie en rapportages en de interne en externe communicatie hierover
 • Zorgt voor de vakinhoudelijke expertise en ondersteuning bij de promotie van de producten, diensten en activiteiten op zijn/haar vakgebied

Samenwerking

 • Is zelfstandig in staat diverse klankbordgroepen en commissies voor te zitten en te begeleiden. Denk hierbij aan een klankbordgroep producten en de “commissie omslagstelsel”
 • Is een vakvolwassen en stevige gesprekspartner voor branchepartners zoals de Koninklijke Bibliotheek, SPN en andere partijen  

PERSOONLIJK PROFIEL

We zoeken iemand met tenminste een afgeronde wo-opleiding met een behoorlijke actuele vakinhoudelijke kennis en up-to-date kennis van nieuwe technologieën zoals AI. Daarnaast iemand die kennis en vaardigheden heeft opgedaan met het opzetten en coördineren van activiteiten en projecten. Je krijgt veel te maken met technische producten (IT) en dit betekent dat je in staat moet zijn abstracte informatie over te brengen op uiteenlopende doelgroepen. Je hebt een zakelijk en cijfermatig inzicht en tevens actuele kennis van, ervaring & vaardig met (sociale) media, systemen en toepassingsmogelijkheden. Daarnaast ben je een stevige en vak volwassen gesprekspartner voor branchepartners en ben je eraan gewend in een complexe context de voorzittersrol op je te nemen.
Je bent iemand met een hoge drive, die weet wat er in de markt speelt en weet hoe nieuw te ontwikkelen producten levensvatbaar gemaakt kunnen worden. Het zou ideaal zijn als je de afzetmarkt (bibliotheken, mediatheken en eindklant) enigszins kent maar dat is niet een vereiste. Kennis van zoekgedrag en zoektechnologie zijn een pré. Je hebt de nodige ervaring opgedaan met het coachen van teams en bent iemand die anderen enthousiasmeert en aanzet tot vernieuwing.

Competenties: klant-gedreven, creatief/innovatief, professioneel en bevlogen, betrokken, klantgericht, flexibel, transparant, leiderschap, lerend vermogen, omgevingsbewust, overtuigend, goed in plannen en organiseren, werkt samen resultaatgericht.

Arbeidsvoorwaarden

NBD Biblion bied je een open en moderne werkomgeving met enthousiaste collega’s. De cultuur is laagdrempelig met aandacht voor jou en jouw persoonlijke ontwikkeling. Naast een marktconform salaris obv 36 uren bieden zij een ruime selectie aan secundaire arbeidsvoorwaarden zoals bedrijfsfitness, gratis bibliotheeklidmaatschap en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. 

ORGANISATIE

NBD Biblion is dé integrale servicepartner voor de openbare bibliotheekbranche op het gebied van fysieke media, digitale informatieservices en logistieke diensten. Samen met ruim 150 medewerkers leveren ze een compleet pakket producten en diensten die bijdragen aan het succes van de openbare bibliotheken en (school)mediatheken. De openbare bibliotheek is een laagdrempelige plek in de samenleving, die mensen helpt om gemakkelijker informatie te vinden en te begrijpen. NBD Biblion is opgericht om lokale bibliotheken te ontzorgen. Nu de uitdagingen van bibliotheken zijn veranderd, hebben zij ook op andere gebieden ondersteuning nodig. Daarom verandert NBD Biblion mee. Dit doen ze door het uitleenklaar maken van 2 miljoen boeken per jaar en het leveren van duizenden recensies, ook het selecteren, metadateren en catalogiseren van zo’n 15.000 titels. Daarnaast zijn ze trots op hun werkmaatschappijen Services B.V. (huisdrukkerij), Technology Group B.V. en Bookarang B.V. De organisatie is een nieuwe weg ingeslagen waarbij ze op meerdere gebieden innoveren en vernieuwen. En daar hebben ze ondernemende types bij nodig! Collega’s die ondernemend zijn, lef hebben en zich verantwoordelijk voelen. Personen die de drive hebben een essentiële bijdrage te leveren om samen op weg te gaan naar een innovatieve organisatie. Hierbij zijn heldere en korte communicatielijnen van groot belang. Ze willen zeer tevreden klanten en dat bereiken ze door nóg meer samen te werken met hun klanten en partners.

Deel vacature

Print vacature

Contactpersoon Lyncwise Executive Search & Interim

Annelien Jorendse

Executive search specialist in Media, Retail & Energy

+31 6 557 803 43
annelien.jordense@lyncwise.nl
LinkedIn

Onze klanten