Supply Chain onder druk – “bezint, eer ge begint”

Supply Chain onder druk
“bezint, eer ge begint”

– geschreven door Erik Jan Doekes –

Het logistieke systeem heeft de afgelopen decennia niet voor zulke hete vuren gestaan. Sterk gestegen transportkosten in combinatie met personeelstekorten. Behoefte om de afhankelijkheid van het Verre Oosten in te dammen middels sourcing dichterbij. Grondstofprijzen die de pan uit rijzen en toenemende digitalisering, die het voorspellen van klantvraag zou moeten verbeteren, maar ook gepaard gaat met grote investeringen in het flexibeler inrichten van processen en systemen. Alleen organisaties die in staat zijn nieuwe duurzame supply chain modellen op te zetten, zullen in de toekomst waarde weten te creëren voor de steeds bewustere consument.

Druk op Supply Chain

Als gevolg van de actuele ingrijpende geopolitieke ontwikkelingen, zal de druk op de supply chain voorlopig aanhouden. We zullen de komende jaren het effect van inflatie en prijsstijgingen blijven voelen. Zo zullen de kosten voor inkoop van energie voorlopig hoog blijven en is de keten in
Oost-Europa en Azië blijvend verstoord. Bedrijven met een complexe goederenstroom dienen hun organisatie aan te passen aan deze ontwikkelingen.

De bovenstaande omstandigheden vergen veel van medewerkers. Een cruciale factor in deze transities blijkt keer op keer de mens te zijn. De kandidaat moet de waarde en de urgentie van verandering inzien rond processen, informatie en systemen. Dan pas heeft de verandering kans van slagen. Change agents die de organisatie op sleeptouw nemen in de nodige veranderingen zijn cruciaal om een solide, flexibele en robuuste supply chain op te zetten en in te richten.

Senior- en Medior Leiderschapstalent

We zien in onze supply chain praktijk bij onze opdrachtgevers een toenemende behoefte aan senior en medior leiderschapstalent. Onze opdrachtgevers zijn, naast grote corporates, veelal middelgrote (private equity owned of familie) bedrijven in transitie – industrie breed. Voor iedere industrie zijn veelal maatwerk oplossingen vereist.

Bedrijven zoeken veelal een schaap met meer dan 8 poten. Een kandidaat moet kunnen inspringen op veranderingen, een duurzame keten kunnen neerzetten om deze veranderingen het hoofd te bieden en de rest van de organisatie mee te krijgen. Dat vergt modern leiderschap, conceptueel en analytisch vermogen, overtuigingskracht, doorzettings- en empathisch vermogen, etc..

Om goed te doorgronden wat je als bedrijf nodig hebt, is een diepgaand onderzoek naar de huidige en toekomstige situatie noodzakelijk. Dat vormt de basis om uiteindelijk te komen tot de juiste omschrijving over wat de juiste kandidaat moet gaan doen en, nog belangrijker, welke persoonlijkheidskenmerken iemand moet hebben om de juiste voortgang te kunnen boeken.

Bezint, eer ge begint

“Bezint, eer ge begint” slaat op het feit dat we regelmatig zien dat organisaties omwille van de snelheid alvast starten met een zoekproces, een paar kandidaten spreken, zonder helder te hebben wat er precies nodig is. Het gevaar dat hierin schuilt is dat de rol wordt aangepast aan de kandidaat “die wel goed bij onze organisatie past” in plaats van dat er kritisch wordt gekeken wordt naar wat de kandidaat komt brengen.

De volgorde van het proces en zorgvuldigheid zijn belangrijke succesfactoren. Staat het fundament goed, dan blijkt de benoeming ook succesvoller, of dat nu om een interne promotie gaat of een extern geworven leider/werknemer.

Erik Jan Doekes

Executive search specialist in Trade & Manufacturing, Consumer Goods, Retail & E-tail

+31 6 509 520 05
erikjan.doekes@lyncwise.nl
Linked-In

“Wij geloven in het bij elkaar brengen van ambities op directie- en managementniveau!”

Onze diensten

Wat vinden onze klanten?

Onze klanten