Waterstof: de nieuwe industrie

Waterstof: de nieuwe industrie

– geschreven door Annelien Jordense – 

Waterstof / Hydrogen wordt gezien als een veelbelovende oplossing voor de overgang naar een duurzamere economie en samenleving. Het huidige klimaatakkoord heeft als doel om de CO2-uitstoot in Nederland in 2030 met 49% te verminderen ten opzichte van 1990. Om dit te bereiken moet er onder andere worden ingezet op het gebruik van duurzame energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie, en het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen, zoals aardgas en steenkool.

Waterstof / Hydrogen is een schone energiedrager die kan worden geproduceerd door middel van elektrolyse van water met behulp van duurzame energiebronnen, zoals zonne- en windenergie. Deze waterstof kan vervolgens worden gebruikt als brandstof voor auto’s, bussen en vrachtwagens, maar vooral ook als energiebron voor de grote zware industrieën.

Het kabinet ziet een belangrijke rol voor groene waterstof in de verduurzaming van de industrie en voor de concurrentiepositie van Europa ten opzichte van andere werelddelen. Met de enorme subsidiestroom geeft het kabinet een impuls aan de waterstofmarkt en de technologieën die daarvoor nodig zijn.

Subsidies

De Nederlandse regering heeft inmiddels meer dan 800 mio beschikbaar gesteld voor het bouwen van waterstof fabrieken in Nederland. Momenteel wordt er veel geïnvesteerd in waterstoftechnologie en -infrastructuur als onderdeel van het bredere klimaat- en energiebeleid.

Hieronder vallen projecten die vooral gericht zijn op de verduurzaming van de zware industrie. Als alle projecten volgens planning worden gerealiseerd, zorgen ze samen voor een vermogen van 1.150 Megawatt aan elektrolyse om groene waterstof te maken. Dat is ruim een kwart van het doel voor 2030 uit het Klimaatakkoord.

Competenties

Het vinden van de juiste mensen met de juiste vaardigheden en ervaring is essentieel voor het succes van deze waterstofprojecten en -initiatieven. Daarom kan executive search een waardevolle dienst zijn voor organisaties die actief zijn op het gebied van waterstof en die op zoek zijn naar gekwalificeerde leiders en experts om hun strategieën en projecten te helpen ontwikkelen en implementeren alsmede te leiden en te managen.

Om nieuw personeel te werven in de waterstof branche is er een aantal zaken van belang:

1. Kennis en ervaring: Waterstof is een relatief nieuwe technologie en daarom is kennis en ervaring op het gebied van waterstof, elektrolyse en/of energie transities onontbeerlijk.
2. Passie voor duurzaamheid: De waterstof branche is vooral gericht op duurzaamheid en het verminderen van CO2-uitstoot. Pure passie hebben voor duurzaamheid en zich willen inzetten voor een betere toekomst speelt hierin een belangrijke rol.
3. Teamwork: De waterstof branche is een relatief kleine industrie waarin kleinere teams goed moeten kunnen samenwerken en communiceren. Netwerken is hierin zeer essentieel.
4. Flexibiliteit: De waterstof branche is een snel ontwikkelende industrie waarin medewerkers flexibel moeten kunnen acteren en zich snel moeten kunnen aanpassen aan veranderingen. Vaak heb je te maken met scale-ups die zeer wendbaar acteren.
5. Schaalgrootte: binnen waterstof gaat het vaak om miljoenen/miljarden als het gaat om bijvoorbeeld financieringen of om het inkopen van renewables. Groot kunnen denken is een must.

Lyncwise Executive Search

Lyncwise heeft inmiddels de nodige ervaring binnen het waterstof/hydrogen werkveld opgedaan. Dit kan variëren van het vinden van een CEO of COO die de leiding kan nemen over een corporate/scale-up dat zich richt op de productie of distributie van waterstof, tot het vinden van (financieel)specialisten op het gebied van waterstoftechnologie of beleidsmakers die de ontwikkeling van waterstof in de energiesector kunnen bevorderen.

We komen dan ook graag met kandidaten in gesprek die waterstof als interessante toekomst zien en al met vergelijkbare trajecten te maken hebben gehad binnen de energietransitie (offshore, renewables, batteries, solar, wind etc).

Dus sourcing-managers, business developers, managing directors of hydrogen specialisten; meld je gerust aan bij mij of mijn andere 10 collegae bij Lyncwise voor het (virtueel) drinken van een kop koffie!

Wij zijn benieuwd naar jouw ervaringen of ambities die je hebt binnen de waterstof/hydrogen-wereld! Wellicht kunnen we jou helpen je dromen te verwezenlijken of jouw organisatie verrijken met de juiste personen dito competenties.

Contact Annelien Jordense op: +31 6 55780343 of annelien.jordense@lyncwise.nl.

“Wij geloven in het bij elkaar brengen van ambities op directie- en managementniveau!”

Onze diensten

Wat vinden onze klanten?

Onze klanten